Nee, u geniet een inkomen te hebben uit werk of een garantstellers als u student bent.

Dit hangt af van uw persoonlijke factoren, dit kan u navragen bij de Belastingdienst.

U gegevens worden zo spoedig mogelijk in behandeling genomen, u hoort zo snel mogelijk van ons.

Meestal niet meer

Op kantoor eventueel ook ergens anders mogelijk

Dat is per verhuurder afhankelijk. Indien uw inkomen toereikend is dan hoeft dit geen belemering te zijn.

Onder de woning staat de resterende tijd aangegeven wanneer de verhuurder inzagen in uw gegevens krijgt.

Ja, u dient per ouder voor het gehele huurbedrag garant te staan.

De gemeente Rotterdam heeft regels omtrent huisvesting in Rotterdam, lees deze op de website van de gemeente Rotterdam

Maximaal 3 personen gaan de woning bezichtigen.

Alle betalingen dient u rechtstreeks naar de verhuurder van betreffende woning over te maken.

Bij uw huidige of vorige verhuurder.

Dit verschilt per situatie en toestemming van de gemeente Rotterdam i.v.m. de aanvraag huisvestingvergunning.

U kan dit doen bij de Belastingdienst

Neem contact op met de verhuurder en/of sleutel service.

(1) Een kopie van een geldig identiteitsbewijs. (2) Drie recente loonstroken. (3) Recentste Jaaropgave (4) Een werkgeversverklaring niet ouder als een maand. (5) Uw vlog of motivatie brief (niet vereist.)

(1) Een kopie van een geldig identiteitsbewijs. (2) inschrijving Kamer van Koophandel. (3) winst/verlies rekening. (4) Een motivatie brief (niet vereist.)

1.) Een kopie van een geldig identiteitsbewijs 2.) Bewijs van informatie beheergroep / DUO 3.) Eventuele gegevens van uw eigen inkomen 4.) Een door de ouders ingevulde akte van garantstelling. 5.) Een motivatie brief (niet vereist.)

Omdat u momenteel zelf geen of onvoldoende inkomen geniet, kunt u toch een woning huren indien indien uw ouders garant voor u staan. De garantsteller dient een minimaal inkomen te genieten van €2500 bruto. Uw garantsteller dient te wonen en te werken in Nederland.

Het liefst zo spoedig mogelijk met daadwerkelijke interesse.

Ja, indien uw ouders voor u garant / borg staan, deze garantsteller dient inkomen van minuimaal €2500 bruto per maand te genieten.

Ja, indien beide ouders garant / borg staan, deze garantstellers dienen een minimaal inkomen van €2500 bruto per maand te genieten.

U geniet een inkomen van minimaal €1800 bruto per maand te verdienen.

U geniet een inkomen van minimaal €1800 bruto per maand te verdienen. Uw partner/vriend/vriendin is student, zijn of haar ouders dienen dan voor hem/haar borg te staan.

U geniet een gezamenlijk inkomen van minimaal €2800 bruto per maand te verdienen. Één inkomen dient minimaal €1800 bruto per maand te zijn.

één van de twee personen is werkzaam en geniet een inkomen van minimaal €2800 per maand te verdienen.

U geniet een inkomen van minimaal €2800 bruto per maand en u dient de jaarstukken van 3 jaren te kunnen voorleggen. In sommige gevallen voldoen de jaarstukken van 2 jaren.

Pensioenfondsen, beleggingsmaatschappijen, en particuliere verhuurders eisen om in aanmerking te komen u een inkomen uit werk dient te genieten of studerend is met een garantsteller.

Een verhuurder diend u binnen 2 maanden nadat u de woning heeft verlaten de borg aan u te retourneren.

Over de door u betaalde borg ontvangt u geen rente.

U mag niets verbouwen aan uw huurwoning of kamer zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. U mag ook niets veranderen aan de buitenkant van de woning zonder toestemming. Voor veranderingen die bij het einde van het huurcontract zonder al te veel kosten ongedaan kunnen worden gemaakt, is geen toestemming nodig.

Een verhuurder mag de huur maar 1 keer per 12 maanden verhogen. Bij gereguleerde huurcontacten (sociale huur) mag een verhuurder in 3 gevallen van deze regel afwijken . Bij niet-geliberaliseerde huurovereenkomsten (vrije sector) gelden iets andere regels.

Bij de verhuurder en bij Vlogmakelaars. U dient dit minimaal 1 kalendermaand van te voren kenbaar te hebben gemaakt.

Nee, vanaf de sleuteloverdracht zal de beheerder van de woning uw contactpersoon zijn. U kunt deze op vinden op uw contract onder het kopje Beheerder.

Ja, u zal worden uitgenodigd de woning met ons te gaan bekijken.

De eerste maand huur + borggelden.

Neem contact op met de verhuurder en/of sleutel service.

Ja, alvorens de ondertekening zal u het contract ter inzage toegestuurd krijgen.

Mocht uw willen huren en er zijn meerdere gegadigden dan is de uiteindelijke keuze aan de verhuurder.